Een formule die jouw vertrouwen waard is!

Duurzaam (ver)bouwen is heden ten dage een hot item, en terecht ! De AB-architect staat van start tot finish, van kop tot steen aan je zijde. Hij/zij kan je ook begeleiden in het “duurzaam” aspect van het ontwerp.

Duurzaam bouwen is een vlag die veel ladingen dekt. Samen met jou gaat de architect op zoek naar het concept dat best bij je past. Duurzaam kan gaan van energiebewust tot ecologisch en/of van cradle to cradle. Duurzaam bouwen heeft betrekking op volgende begrippen: materiaalgebruik, energiemaatregelen, technieken, milieuaspecten, comfort, toegankelijkheid, kostprijs, afvalbeheer enz… Een goed ontwerp met een juiste visie is de start van een goed en duurzaam project.

AB-architecten kunnen je in dit alles begeleiden en een duurzaam project voor je realiseren met garantie op prijs en termijn.

Je project is en blijft in goede handen, je wordt goed begeleid en hebt bovendien onze prijs- & termijngarantie. Een onovertroffen service!

Garantie

Een verzekering beschermt u zowel op vlak van budget als van bouwtermijn. De verzekeringsmaatschappij vergoedt u rechtstreeks in geval van overschrijding. ‘De globale van de bouwheer’ beschermt u tegen het in gebreke blijven van om het even welke bouwpartner, vanaf de aanvang der werken tot en met de ganse periode van de tienjarige aansprakelijkheid. U heeft een goed zicht op alle rekeningen. Met de eindafrekening krijgt u een volledig overzicht van alle betalingen die werden verricht. In het mandaat wordt bepaald dat de architect zijn beslissingen verantwoordt. Elke besparing ten opzichte van de basisraming komt rechtstreeks ten goede aan u, de bouwheer. Laat u dus niet langer vertellen dat bouwen of verbouwen onvermijdelijk een hoop ellende en financiële verrassingen met zich meebrengen. Architecten-Bouwers bewijzen dat het anders kan!

Mandaat

AB is geen ‘bouwbedrijf’, maar u kan er wel bij terecht voor een sleutelklaar project. U contacteert een bij AB aangesloten architect uit uw regio en sluit een overeenkomst af. Hierbij wordt aan de architect de volledige opdracht toevertrouwd met een volmacht (of mandaat) om in uw plaats op te treden. Zo kan uw architect aannemers en leveranciers selecteren, contracteren en ook betalen via een bankrekening die op uw naam staat. U heeft één enkele gesprekspartner: uw AB-architect. U wordt ontlast van de meeste beslommeringen en u hoeft zich geen zorgen te maken of de aannemer op tijd klaar zal zijn. U moet ook niet voortdurend naar de werf gaan voor minieme beslissingen. Uw  AB-architect maakt de afspraken. Het enige wat u moet doen is u richten op uw wensen. Een formule gegarandeerd ‘zonder zorgen’, een realisatie zonder verrassingen.

Service

Er is duidelijkheid van het begin. Al direct na het kennismakingsgesprek doet uw AB-architect een haalbaarheidsstudie. U weet meteen of uw wensen overeenstemmen met uw budget. Ieder bouwdossier wordt op 4 verschillende niveaus bestudeerd: architect-ontwerper, de verificateur, het controleteam binnen de NV Dienstencentrum Architecten-Bouwers en tenslotte de verzekeringsmaatschappij. Met een architect van vzw Architecten-Bouwers zit u met uw architect niet recht tegenover elkaar aan tafel. Bij ons, staat de architect aan uw zijde. De architect is van a tot z uw deskundig raadgever in bouwzaken. In alle fasen van het bouwproces – bij de verkaveling van de bouwgrond of de aankoop ervan, bij de aankoop van een gebouw – kan u bij hem terecht om een beroep te doen op zijn ervaring en zijn advies. Vermoedelijk bouwt of verbouwt u slechts één keer. Het moet dus van de eerste keer goed zijn! Zorg dat alles voldoet aan uw wensen. Bij Architecten-Bouwers is de architect uw vertrouwenspersoon, uw bouwexpert, uw raadgever. Architecten-Bouwers is bouwen met een plus!    

Maatwerk

De architect zorgt voor een project op maat van uw behoeften, uw smaak én uw budget. Alle keuzes in materialen en technieken kunt u met uw architect bespreken en vastleggen tot in de kleinste details. De werkwijze die we aanbieden zorgen voor een gepersonaliseerd project met een vastgelegde maximumprijs en binnen een vastgelegde termijn. Een formule die uw vertrouwen waard is! Duurzaam (ver)bouwen is vandaag de dag een hot item, en terecht! De  AB-architect staat van start tot finish, van kelder tot zolder aan uw zijde. De architect kan u ook begeleiden in het “duurzaam” aspect van het ontwerp. Duurzaam bouwen is een vlag die veel ladingen dekt. Samen met u gaat de architect op zoek naar het concept dat best bij u past. Duurzaam betrekt zowel energiebewustzijn als ecologie en zelfs C2C. Duurzaam bouwen beslaat volgende begrippen: materiaalgebruik, energiemaatregelen, technieken, milieuaspecten, comfort, toegankelijkheid, kostprijs, afvalbeheer enz… Een goed ontwerp met een juiste visie is de start van een goed en duurzaam project. AB-architecten kunnen u in dit alles begeleiden en een duurzaam project realiseren met garantie op prijs en termijn. Uw project is en blijft in goede handen, u wordt goed begeleid en u geniet bovendien van onze prijs- & termijngarantie. Een onovertroffen service!